Naar inhoud
Maatwerk in Chiptuning Zoek op model/merk

FAQ overzicht

 • Waarom doet de fabrikant dit niet zelf?

  Een logische vraag waarbij het antwoord eigenlijk net zo logisch is. 

  Een fabrikant zet een auto wereldwijd in de markt. Dit betekent dat een auto onder alle omstandigheden, ook wanneer olie -en brandstofkwaliteit als ook het onderhoudsniveau ver beneden peil zijn, moet blijven functioneren. 

  Ruime veiligheidsmarge

  De fabrikant kiest dus voor een compromis en heeft een forse veiligheidsmarge ingebouwd. Gezien de olie -en brandstofkwaliteit en het hoge niveau van onderhoud in vrijwel heel Europa kunnen we binnen deze veiligheidsmarge te werk gaan. 

  Geknepen motoren

  Daarnaast komt het ook voor dat een fabrikant hetzelfde type auto met verschillende varianten vermogen in de markt wil zetten. Aandrijflijn en motor zijn dan weleens exact gelijk en is uitsluitend verschil gemaakt in de data van het motor-managementsysteem. Hierdoor zijn in sommige gevallen extreme vermogenswinsten haalbaar vanwege deze "geknepen" motor varianten. 

  Specialisme

  Wellicht ten overvloede maar zoals al eerder op de site genoemd betekent het niet dat men lukraak wijzigingen kan aanbrengen in de software van de fabrikant. Chiptuning is een specialisme waarbij ervaring, vakkennis en hoogwaardige apparatuur sleutelwoorden zijn.

  Verdiep u in chiptuning alvorens dit te laten uitvoeren en kies voor een betrouwbare partner. Dit is van essentieel belang wilt u langdurig plezier beleven aan de vele voordelen die chiptuning u bieden!

 • Blijft mijn fabrieksgarantie behouden?

  Bij nieuwe auto's wordt fabriek- of importeursgarantie gegeven. De termijn van deze garantie is vaak een periode van twee of drie jaar. Indien uw auto buiten de garantieperiode valt verandert er dus ook niets wanneer u chiptuning uit laat voeren.

  Merkdealers en garantie

  Digicar voert vaak chiptuning uit voor auto's die nog in de garantieperiode vallen. Sterker nog we werken veel in opdracht van een groot aantal merkdealers die nieuwe auto's laten voorzien van Digicar chiptuning. Hierbij blijft de normale garantie gewoon van kracht en ook hier verandert er dus niets.

  Of fabrieksgarantie in stand blijft varieert wel per dealer -en/of garagebedrijf. Door grote kwaliteitsverschillen in de markt kijkt een dealer soms huiverig tegen chiptuning aan. Uiteraard wil men niet opdraaien voor schades die zijn ontstaan door een kwalitatief slechte chiptuning. Dit is niet meer dan logisch. Het onderstreept nog eens het belang om te kiezen voor een betrouwbare aanbieder. 

  Overname van fabrieksgarantie

  Doordat we veel in opdracht werken van merkdealers weten we dat chiptuning in de meeste gevallen niet zichtbaar is. Maar dit heeft ook te maken met de werkwijze van een tuner. Ook al wordt anders beweert, gebrek aan ervaring of vakkennis laat altijd sporen achter!

  Informeert u ons gerust over de details met het al dan niet zichtbaar zijn van chiptuning voor uw type auto en het in stand blijven van fabrieksgarantie. Wellicht doen we al jaren zaken met uw dealer of kunnen wij uw garantie "overnemen" middels onze garantieverzekering. 

 • Wordt een voertuig zuiniger na chiptuning?

  Met chiptuning bereiken we softwarematig een optimale afstelling. In combinatie met een stukje vermogenswinst komt een motor net even mooier op toeren en houdt makkelijker een bepaalde snelheid vast.

  "chiptuning kan in veel gevallen een brandstof besparing opleveren, mits u dezelfde rijstijl blijft behouden" 

  ECO-tuning of chiptuning

  Mede voor de transportwereld voeren we geregeld ECO-optimalisatie uit met als resultaat besparingen van over de 10%. Toch spelen bij verbruik ook factoren een rol waarop wij geen invloed hebben. Dit zijn factoren als bijvoorbeeld het rijgedrag van de bestuurder, traject, weersomstandigheden, onderhoud, etc. Het is hierdoor lastig vooraf uitspraken te doen met betrekking tot verbruik. Bij gelijk rijgedrag mag verbruik in ieder geval niet ongunstiger worden en is het waarschijnlijk dat men bespaart op brandstof. Bij continu gebruik van extra vermogen wordt een auto niet zuiniger. 


 • De auto krijgt een software update, ben ik mijn chiptuning kwijt?

  Wanneer u regulier onderhoud laat uitvoeren bij de merkdealer zal onze chiptuning niet worden overschreven. Dit gebeurt alleen wanneer de merkdealer een volledig software update gaat uitvoeren, ook dit is afhankelijk van de grote van update en hoeft niet per definitie te zijn overschreven.

  Mocht het toch gebeuren dat uw merkdealer middels een software update de software heeft overschreven. Dan merkt u dit direct omdat uw auto weer voorzien is van het originele vermogen.

  Software herstellen - levenslang garantie

  Digicar kent als enige aanbieder in Nederland een levenslange garantie op de software zolang u de auto in bezit heeft. Hiermee zullen wij voor u onder garantie de software volledig herstellen, dit doen we op basis van de nieuwe update en oude mapping.

  In veel gevallen is dit geheel kosteloos, in sommige gevallen zijn we genoodzaakt de tijd rekenen. • Is een vermogensmeting op de 4 x 4 testbank verplicht?

  Een vermogensmeting is geen verplichting en ook niet direct noodzakelijk bij een maatwerk chiptuning (stage I). Middels onze uitgebreide systemen, kennis en ervaring kunnen onze technisch specialisten uw voertuig perfect afstellen zonder een aanvullende vermogensmeting.

  Wanneer adviseren wij wel een vermogensmeting uit te voeren?

  Heeft u mechanische aanpassing uitgevoerd, een super-car, rally of racerij, of wilt u graag het meest optimale vermogen uit uw auto halen? Dan adviseren wij u een voor -en nameting op onze 4 x 4 testbank.

 • Kan mijn onderhoudsgarage de chiptuning detecteren?

  Wanneer chiptuning met vakkennis, professionele apparatuur en op basis van de correcte originele software wordt uitgevoerd worden storingen en foutcodes die in verband kunnen staan met chiptuning simpelweg voorkomen. 

  Voor uw garagebedrijf is chiptuning dan in de meeste gevallen niet eens zichtbaar laat staan dat het problemen geeft. 

 • Hoe lang duurt een chiptuning van mijn auto?

  Normaal gesproken hebben wij het streven "klaar terwijl u wacht" en moet u rekenen op 2 á 3 uur voor een maatwerk chiptuning. Uiteraard zijn er uitzonderingen op de regel, mede afhankelijk van programmeerwijze en complexe systemen. 

  Tijdens het wachten op de werkzaamheden kunt u plaats nemen in onze wachtruimte met WiFi, een kijkje nemen in de werkplaats of kosteloos gebruik van onze leenauto.

  Benieuwd naar uw auto? Onze technisch specialisten kunnen u precies vertellen hoelang een chiptuning voor uw auto gaat duren. 

 • Heeft chiptuning alleen zin bij een auto turbodiesel -of turbobenzinemotor?

  Chiptuning non-turbo - atmosferische motoren 

  Over het algemeen blijft het resultaat bij een atmosferische motoren, dus uitgerust zonder turbo, achter ten opzichte van een turbo motor. Vermogenswinst van een non-turbo auto ligt grof gezegd zo tussen de 8-12% van het originele vermogen (er zijn enkele uitzonderingen). Technisch is het vaak niet meer vermogen te winnen met alleen chiptuning.

  Maar voor sommige bestuurders biedt dit juist wel een uitkomst. Wanneer de auto net een aantal pk's te kort komt bij bijvoorbeeld het trekken van een caravan. 

  Chiptuning turbo motoren (benzine & diesel)

  Chiptuning voor turbo motoren is dus niet te vergelijken met een non-turbo motor of atmosferische motoren. Bij normale turbo motoren kunnen vermogenswinsten tot wel 35% worden behaald. 

  Naar onze mening kun je bij voorbaat nooit zeggen dat chiptuning niet zinvol is bij een non-turbo auto. Het is afhankelijk van uw eigen wensen. 

  Laat u goed informeren betreft de mogelijkheden en de eventuele beperking van uw motor. Wij zullen u te allen tijden voorzien van een eerlijk en goed advies! 

 • Hoe kan ik zien of een tuner kwaliteit en maatwerk levert?

  Helaas wordt de term chiptuning op maat te pas en te onpas gebruikt. Op allerlei sites is deze term terug te vinden. Tussen beloven en daadwerkelijk waarmaken zit natuurlijk een groot verschil. Daarbij doen nog eens vele onwaarheden de ronde over het onderwerp chiptuning. Laat u niets wijsmaken en vertrouw op uw gezond verstand in plaats van op mooie woorden, termen en beloftes. 

  Het is immers van groot belang een juiste keuze te maken. Zoals eerder genoemd kan chiptuning, zonder vakkennis, ervaring, juiste apparatuur en een maatwerk werkwijze uitgevoerd, vervelende en kostbare consequentie hebben. 

  Bekijk zorgvuldig de informatie op onze website waarop ook uitgebreid onze werkwijze staat beschreven. Daarnaast worden veel onduidelijkheden weggenomen over het onderwerp chiptuning in het algemeen. 

 • Is chiptuning op maat belangrijk?

  Maatwerk is naast ervaring en vakkennis van essentieel belang voor het leveren van kwalitatief hoogwaardige chiptuning. In veel gevallen gaat het bij chiptuning om het behalen van vermogenswinst. Het is echter veel belangrijker om vermogenswinst op een verantwoorde wijze tot stand te brengen. Zoals elders op de site ook al genoemd kan chiptuning anders erg vervelende gevolgen hebben.

  Standaard tuningsoftware, een voorgeprogrammeerde chip of een goedkope powerbox kunnen zeer schadelijk zijn voor uw auto. Vermogenswinst wordt in deze gevallen meestal niet op een verantwoorde wijze tot stand gebracht of tot stand gebracht door verkeerde signalen door te zenden naar de ECU/het motormanagement.

  Ook al lijkt het resultaat in eerste instantie naar tevredenheid, vaak na een aantal kilometers beginnen zich problemen voor te doen. Artikelen in autobladen onderstrepen dit ook! Naast schade aan motor of aandrijflijn neemt ook de kans op foutcodes en storingen toe. Overigens geldt hetzelfde wanneer vakkennis en ervaring ontbreekt bij een tuner.

  Bij deze aanbrengen of programmeren van deze tuningsvormen wordt vaak de originele software genegeerd. In originele software van een en hetzelfde type auto zitten echter grote verschillen. Sterker nog; soms wordt met compleet andere ECU's/motormanagementsystemen gewerkt. Ook kan een type zijn uitgerust met bijvoorbeeld een automaatbak. Het is dan ook van essentieel belang maatwerk te leveren, uitsluitend op basis van originele software en dus voor iedere auto afzonderlijk.

  Door maatwerk kunnen we eveneens ingaan op uw persoonlijke wensen en andere modificaties die aan een auto zijn gedaan (bijvoorbeeld een sportuitlaat).

 • Wat is de beste manier van chiptuning (bijvoorbeeld OBD tuning of BDM tuning)?

  Laat u niets wijsmaken op dit gebied. Genoemde termen geven alleen maar de wijze van programmeren aan. Simpel gesteld wordt bij chiptuning de originele software uitgelezen, vervolgens gemodificeerd en tot slot geprogrammeerd. 

  Een veel gehoorde term is "OBD-tuning" wil bijvoorbeeld zeggen On Board Diagnostic. Oftewel het lezen en schrijven/programmeren van software wordt in dit geval via de diagnose/OBD-stekker gedaan. Het zegt helemaal niets over de kwaliteit van de tuner, tuningsoftware of de wijze waarop vermogenswinst tot stand is gebracht. 

  Uitsluitend de wijze waarop de tuner originele software aanpast is belangrijk voor de kwaliteit! 

 • Waarom zit er verschil in prijs en vermogenswinst bij de diverse aanbieders?

  Iedere tuner maakt keuzes in gebruik van apparatuur en structuur van software. Het zal u niet verbazen dat er veel dubieuze apparatuur en software in omloop is. Gekraakte softwaresystemen en imitatiehardware worden nogal eens gebruikt met vaak alle gevolgen van dien! Ook voor u als afnemer kan dit vervelende en tevens kostbare consequenties hebben!

  De afgelopen jaren hebben wij een uiterst betrouwbare naam opgebouwd. Dit komt doordat vakkennis in eigen bedrijf aanwezig is almede door het gebruik van kwalitatief hoogwaardige systemen.

  Chiptuning op basis van wensen en behoeftes

  Doordat de ontwikkelingen van software geheel in eigen beheer is scheelt dit ons in inkoopkosten waardoor we chiptuning tegen een goede en eerlijke prijs aanbieden. We kiezen echter wel voor zekerheid en kwaliteit. Software wordt voor iedere auto afzonderlijk herschreven en aangepast. Uitsluitend op basis van originele data en aan de hand van uw persoonlijke wensen en onze ervaring. Daarbij maken we uitsluitend gebruik van de meest hoogwaardige systemen waardoor we chiptuning niet voor een spotprijs op de markt kunnen en willen zetten.

  Verantwoordelijke manier vermogen behalen

  Hier tegenover staat echter wel kwaliteit, zekerheid en betrouwbaarheid. Voor ons als aanbieder de belangrijkste uitgangspunten!

  Het verschil in vermogenswinst heeft ook weer te maken met de keuze die een aanbieder maakt. Digicar kiest er niet voor om de laatste paar pk's/nm uit een motor te persen, maar voor een duidelijk merkbaar verschil in vermogen op een verantwoorde wijze tot stand gebracht voor motor en aandrijflijn. Door het geleverde maatwerk kunnen we ten aanzien van vermogenswinst wel ingaan op persoonlijke wensen en/of overige aanpassing die wellicht aan uw auto zijn uitgevoerd.

  Geen gouden bergen

  Op onze website treft u de minimale vermogenswinsten aan onder normale omstandigheden. Een reëel en eerlijk beeld dus. Geen gouden bergen wanneer dit technisch niet haalbaar is. U kunt te allen tijden bij ons terecht voor een vrijblijvend, eerlijk en goed advies!

 • Heeft chiptuning ook negatieve gevolgen?

  Wanneer chiptuning vakkundig en op maat wordt uitgevoerd zal chiptuning niet ten koste gaan van motor en aandrijflijn of de levensduur hiervan. Om langdurig plezier te beleven aan de voordelen van chiptuning dient u echter wel te kiezen voor een betrouwbare aanbieder. Vakkunde, ervaring, op maat geschreven software en het gebruik van hoogwaardige programmeer-apparatuur zijn sleutelwoorden bij het kiezen van die betrouwbare!

  Betrouwbaarheid en maatwerk

  Elders op de site heeft u al uitgebreid kunnen lezen dat Digicar die betrouwbare partner is. Niet voor niets hebben wij talloze merkdealers en universele garagebedrijven als klant. Ook ons eigen Digicar-dealernetwerk voorzien we dagelijks van software.

  Indien niet aan bovengenoemde eisen wordt voldaan kan chiptuning wel degelijk vervelende en kostbare gevolgen hebben variërend van foutcodes tot aan ernstige motorschades. Let wel hiervoor bent u over het algemeen niet verzekert! Voorkomen is dus beter dan genezen.Laat u daarom zorgvuldig informeren en kies niet de eerste de beste aanbieder!

 • Ik heb een andere vraag!

  Staat uw vraag uw vraag er niet tussen?

  U kunt uw vragen ook telefonisch laten beantwoorden via 0314-362525, per email via info@digicar.nl of via ons contactformulier.

Cookie-instellingen

Digicar maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Meer informatie.

Accepteren Weigeren